۲۸ تیر ۱۴۰۳

۲۸ تیر ۱۴۰۳

دبیرخانه دائمی کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

Permanent Secretariat of Iranian Conference on Renewable Energies and Distributed Generation (ICREDG)

دبیرخانۀ دائمی کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکندۀ ایران (ICREDG) از سال 1388، و پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفرانس، در دانشگاه بیرجند مستقر است. این دبیرخانه وظیفۀ تعیین محل برگزاری کنفرانس های سالیانه، مستندسازی و حفظ سوابق برگزاری کنفرانس های سالیانه و انتقال تجربیات کنفرانس های قبلی به برگزارکنندگان کنفرانس را بر عهده دارد.

گزارش برگزاری یازدهمین کنفرانس

یازدهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکندۀ ایران (ICREDG-2024) در روزهای 16 و 17 اسفندماه 1402 به صورت ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) در دانشگاه یزد برگزار گردید. بنا به اعلام آقای دکتر مصطفی شاه نظری، دبیر یازدهمین کنفرانس، در مهلت اعلام شده تعداد 170 مقالۀ تخصصی توسط دبیرخانۀ این

ادامه مطلب

دریافت مجوز نمایۀ ISC توسط یازدهمین کنفرانس

بنا به اعلام دبیرخانۀ یازدهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکندۀ ایران (16 و 17 اسفند 1402 – دانشگاه یزد) مجوز نمایه شدن مقالات این کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دریافت گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از سایت اینترنتی دبیرخانۀ یازدهمین کنفرانس در نشانی زیر

ادامه مطلب

انتشار مقالات برگزیده یازدهمین کنفرانس در یک نشریۀ تخصصی

بنا به اعلام دبیرخانۀ یازدهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکندۀ ایران (اسفند 1402 – دانشگاه یزد)، کمیتۀ علمی نشریۀ “پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی” در نظر دارد تعدادی از بهترین مقالات یازدهمین کنفرانس، که مرتبط با حوزه موضوعی آن نشریه هستند، را برای چاپ در شمارۀ جاری نشریه

ادامه مطلب

دریافت موافقت نمایه‌سازی مقالات یازدهمین کنفرانس در IEEE Xplore

بنا به اعلام دبیرخانۀ یازدهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکندۀ ایران (اسفند 1402 – دانشگاه یزد)، این دبیرخانه موفق به اخذ موافقت موسسۀ IEEE برای نمایه کردن مقالات دهمین کنفرانس در پایگاه استنادی IEEE Xplore شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از سایت اینترنتی دبیرخانۀ یازدهمین کنفرانس انرژیهای

ادامه مطلب

کنفرانس آینده

حامیان کنفرانس