۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجموعه مقالات کنفرانسهای سالیانه

برای دریافت فایل فشرده مجموعه مقالات ادوار مختلف کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران از لینکهای زیر استفاده فرمایید: * اولین کنفرانس (دانشگاه بیرجند – 1388 – 60MB) لینک * دومین کنفرانس (دانشگاه تهران – 1390- 103MB) لینک * سومین کنفرانس (دانشگاه اصفهان – 1392 – 88MB) لینک * جهارمین کنفرانس (دانشگاه فردوسی […]

کمیتۀ برگزار کنندۀ دهمین کنفرانس

کمیتۀ برگزارکنندۀ دهمین کنفرانس (24 و 25  اسفند 1401 – دانشگاه صنعتی شاهرود) دبیر اجرائی کنفرانس دکتر علی دستفان دبیر علمی کنفرانس دکتر مهدی بانژاد دبیر دائمی کنفرانس دکتر محمدرضا آقاابراهیمی دبیر نهمین دوره کنفرانس دکتر محسن قائنی مسئول انفورماتیک کنفرانس دکتر محمدحسین تبار مرزبالی مسئول کارگاه­های آموزشی دکتر یاسر دامچی مسئول روابط بین‌الملل دکتر […]

کمیته برگزاری نهمین کنفرانس

کمیتۀ برگزارکنندۀ نهمین کنفرانس (دانشگاه سجاد – 4 و 5 اسفند 1400) رییس کنفرانس دکتر هاشم اورعی میرزمانی دبیر کنفرانس دکتر محسن قاینی دبیر دائمی کنفرانس دکتر محمدرضا آقاابراهیمی دبیر هشتمین دوره کنفرانس دکتر حمید فلقی دبیر کمیته علمی دکتر ایمان احدی اخلاقی دبیر کمیته اجرایی دکتر سمیه حسن پور دربان دبیر کمیته ارتباط با […]

کمیتۀ برگزارکنندۀ هشتمین کنفرانس

کمیتۀ برگزارکنندۀ هشتمین کنفرانس (دانشگاه بیرجند – 24 و 25 اسفند 1399) دبیرخانۀ دائمی کنفرانس دکتر محمدرضا آقاابراهیمی دبیر کنفرانس دکتر حمید فلقی دبیر علمی کنفرانس دکتر محمدعلی شمسی ­نژاد دبیر اجرایی کنفرانس دکتر سعید خراشادی زاده مسئول کمیتۀ انفورماتیک دکتر محمد قاسمی گل مسئول کمیتۀ انتشارات دکتر محمدحسن مجیدی مسئول وبگاه کنفرانس مهندس سید […]

کمیته برگزارکننده هفتمین کنفرانس

  کمیتۀ برگزارکنندۀ هفتمین کنفرانس (21 الی 23 خرداد 1398 – دانشگاه شهید بهشتی – تهران)   دبیرخانۀ دائمی کنفرانس دکتر محمدرضا آقاابراهیمی دبیر کنفرانس دکتر مجید زندی دبیر اجرائی کنفرانس مهندس محسن زندی مسئول کمیتۀ نمایشگاه‌ها دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی مسئول کمیتۀ دانشجویی دکتر پویان هاشمی طاری مسئول کمیتۀ بین‌الملل دکتر نگار نباتیان مسئول […]

کمیته برگزارکننده ششمین کنفرانس

کمیتۀ برگزارکنندۀ ششمین کنفرانس (16 و 17 اسفند 1396 – دانشگاه شهید مدنی  – تبریز) رئیس کنفرانس دکتر حسن ولی زاده دبیر علمی کنفرانس دکتر علی عجمی دبیر اجرایی کنفرانس دکتر امین صفری مسئول کمیته ارتباط با صنعت مهندس رسول اسماعیل زاده دکتر موسی یوسفی مسئول کمیته انفورماتیک مهندس نادر صامصونچی مسئول کمیته انتشارات دکتر […]

کمیته برگزارکننده پنجمین کنفرانس

کمیتۀ برگزارکنندۀ پنجمین کنفرانس (18 و 19 اسفند 1395 – دانشگاه گیلان) دبیرخانه دائمی کنفرانس دکتر محمدرضا آقاابراهیمی رئیس کنفرانس دکتر ضیاءالدین میرحسینی دبیر و دبیر علمی کنفرانس دکتر مسعود مقدس تفرشی مسئول امور مالی دکتر اسماعیل فلاح مسئول انتشارات دکتر منوچهر نحوی مسئول کمیته دانشجویی دکتر حبیب قربانی نژاد مسئول برگزاری کارگاه‌ها دکتر حمید […]

کمیته برگزارکننده چهارمین کنفرانس

کمیتۀ برگزارکنندۀ چهارمین کنفرانس (12 و 13 اسفند 1394 – دانشگاه فردوسی مشهد) رئیس کنفرانس دکتر حبیب رجبی مشهدی دبیر کنفرانس دکتر محمدحسین جاویدی دبیر کمیته اجرایی دکتر حسین ابوترابی زارجی دبیر کمیته علمی دکتر رضا قاضی مسئول کمیته انتشارات دکتر علی کریم پور مسئول کمیته ارتباط با صنعت و کارگاه ها دکتر سید کمال […]

کمیته برگزار کننده سومین کنفرانس

کمیتۀ برگزارکنندۀ سومین کنفرانس (21 و 22 فروردین 1392 – دانشگاه اصفهان) رئیس کنفرانس دکتر محمدصادق حاتمی پور دبیران کنفرانس دکتر سیدمحسن موسوی دکتر بهزاد میرزائیان دبیران کمیته اجرائی دکتر تورج توکلی مهندس مرداد استکی دبیران کمیته علمی دکتر رحمت اله هوشمند دکتر حمیدرضا فلاح دبیران کنفرانس سال 90 (دانشگاه تهران) دکتر جواد فیض دکتر […]

کمیته برگزارکننده دومین کنفرانس

کمیتۀ برگزارکنندۀ دومین کنفرانس (17 و 18 اسفند 1390 – دانشگاه تهران) رئیس کنفرانس دکتر محمود کمره ای دبیران کنفرانس دکتر جواد فیض دکتر شاهرخ فرهنگی دبیر کمیته اجرایی دکتر اشکان رحیمی کیان دبیران کمیته علمی دکتر مهدی اشجعی دکتر ابراهیم سلیمانی مسئول انتشارات دکتر حسین ایمان عینی مسئول ارتباط با صنعت و کارگاه ها […]