۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیتۀ برگزارکنندۀ نهمین کنفرانس

(دانشگاه سجاد 4 و 5 اسفند 1400)

رییس کنفرانس

دکتر هاشم اورعی میرزمانی

دبیر کنفرانس

دکتر محسن قاینی

دبیر دائمی کنفرانس

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دبیر هشتمین دوره کنفرانس

دکتر حمید فلقی

دبیر کمیته علمی

دکتر ایمان احدی اخلاقی

دبیر کمیته اجرایی

دکتر سمیه حسن پور دربان

دبیر کمیته ارتباط با صنعت

دکتر ابراهیم رضایی نیک

مسئول دبیرخانه کنفرانس

مهندس ملیحه شکراللهی

مسئول ارتباط با صنعت و نمایشگاه‌ها

مهندس مرتضی مهاجر باجگیران

مسئول انفورماتیک کنفرانس

مهندس سمیه اسلامی

مسئول انتشارات کنفرانس

دکتر سعید کهربایی

مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل

دکتر امین نوری