۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

بنا به اعلام دبیرخانۀ دهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکندۀ ایران (24 و 25 اسفند 1401 – دانشگاه صنعتی شاهرود)، تغییرات زیر در برنامۀ این کنفرانس اعمال شده اند:

1- تاریخ برگزاری کنفرانس به 24 و 25 اسفند 1401 تغییر یافته است.

2- دهمین کنفرانس به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

3- مهلت ارسال مقالات به دبیرخانۀ کنفرانس به اول بهمن ماه 1401 تغییر یافته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از سایت دبیرخانۀ دهمین کنفرانس در نشانی زیر دیدن فرمایید:

https://icredg2023.shahroodut.ac.ir/fa