۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

بنا به تصویب دبیرخانۀ دائمی کنفرانس، یازدهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران زمستان 1402 در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

 

اطلاعات تکمیلی از همین طریق به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.