۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

بنا به تصویب دبیرخانۀ دائمی کنفرانس، دهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران زمستان 1401 در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی از همین طریق به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.