۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

بنا به دعوت دبیرخانه دائمی کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران ، جلسه کمیته علمی کنفرانس در تاریخ شنبه 1389/11/2 در تهران برگزار گردید.

در این جلسه ، که با شرکت 20 نفر از اعضاء محترم کمیته علمی کنفرانس (از دانشگاه های تهران ، تربیت مدرس ، صنعتی امیرکبیر ، صنعت آب و برق ، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، علم و صنعت ایران ، تبریز و بیرجند و سازمان توانیر) و با حضور دو تن از مسئولین محترم سازمان انرژی های نو ایران (سانا) در محل سالن پارسه هتل اوین تهران برگزار گردید ، ابتدا گزارشی از برگزاری اولین کنفرانس در دانشگاه بیرجند توسط دبیر اولین کنفرانس ارائه گردید. سپس گزارشی از استقرار دبیرخانه دائمی کنفرانس در محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند و نیز فعالیت ها و پیگیری های انجام شده برای ادامه فعالیت کنفرانس در سال های آینده به استحضار حاضرین رسید. در ادامه جلسه ، حاضرین نظرات خود را در خصوص لزوم ادامه کار کنفرانس ، نحوه ارتقاء سطح کیفی و کمی کنفرانس ، توجه به مسائل روز در زمینه انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده و سایر مسائل مرتبط بیان نمودند. در پایان ، اعضاء کمیته علمی از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس آمادگی این دو دانشگاه برای میزبانی کنفرانس در سال 1390 را اعلام نمودند که با توجه به اعلام آمادگی دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان برای میزبانی کنفرانس در سال 1391 ، مقرر گردید میزبانی سال های آینده کنفرانس به شرح زیر انجام گردد:

سال 1390: دانشکده مهندسی برق و کامپیپوتر دانشگاه تهران

سال 1391: دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان

سال 1392: دانشکده مهندسی برق و کامپیپوتر دانشگاه تربیت مدرس (تهران)