۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

بنا به اعلام دبیرخانۀ یازدهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکندۀ ایران (اسفند 1402 – دانشگاه یزد)، کمیتۀ علمی نشریۀ “پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی” در نظر دارد تعدادی از بهترین مقالات یازدهمین کنفرانس، که مرتبط با حوزه موضوعی آن نشریه هستند، را برای چاپ در شمارۀ جاری نشریه انتخاب کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از سایت اینترنتی دبیرخانۀ یازدهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکندۀ ایران در نشانی زیر دیدن فرمایید:

http://icredg2024.yazd.ac.ir